Sastav Komisije

Marija SIJERKOVIĆ, predsjednica
Elvis MUSTAJBAŠIĆ, zamjenik predsjednice
Karolina VUČINOVIĆ, sekretarka

Članovi i zamjenici
1. Tatjana JELIĆ, članica
Rita MITROVIĆ, zamjenica članice
2. Vesna RADNJIĆ, članica
Marija POPIVODA, zamjenica članice

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tivat