Zapisnik sa XVIII sjednice

Zapisnik sa XVIII sjednice – PDF

Zapisnik sa XVII sjednice

Zapisnik sa XVII sjednice – PDF

Zapisnik sa XVII sjednice

Zapisnik sa XVII sjednice – PDF

Zapisnik sa XII sjednice

Zapisnik sa XII sjednice – PDF
10/08/2020

Zapisnik sa sjednice XI sjednice

Zapisnik sa sjednice XI sjednice – PDF
04/08/2020

Zapisnik sa X sjednice

Zapisnik sa X sjednice – PDF
29/06/2020

Zapisnik sa IX sjednice

Zapisnik sa IX sjednice – PDF
23/03/2020

Zapisnik sa VIII sjednice

Zapisnik sa VIII sjednice – PDF
23/03/2020

Zapisnik sa VII sjednice

Zapisnik sa VII sjednice – PDF
19/03/2020

Zapisnik sa VI sjednice

Zapisnik sa VI sjednice – PDF
16/03/2020